Autoshkolla

Baixar Autoshkolla Autoshkolla icon

Autoshkolla

por: AptDev

BAIXE GRÁTIS 9.4 108

9.4 Pontuação de
usuários

Capturas de tela

Descrição

Ky app është i orientuar për lehtësimin e qasjes në provim për patentë shofer të kategorisë B.

Në këtë app pëfshihen këto kategori:

Situatat në Komunikacion
Rregullat e Komunikacionit dhe Sigurisë
Shenjat e Komunikacionit
Semaforët
Personi i Autorizuar
Shenjat (Shenimet) Rrugore
Kryqëzimet dhe
Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike.

Avaliação de usuários

de 108 avaliações

"Incrível"

9.4