Autoshkolla

Autoshkolla

GRÁTIS

(3 estrelas)

(85)


Baixar para Android Curtir

1.000 - 5.000 downloads

Adicionar este app às suas listas
Ky app është i orientuar për lehtësimin e qasjes në provim për patentë shofer të kategorisë B.

Në këtë app pëfshihen këto kategori:

Situatat në Komunikacion
Rregullat e Komunikacionit dhe Sigurisë
Shenjat e Komunikacionit
Semaforët
Personi i Autorizuar
Shenjat (Shenimet) Rrugore
Kryqëzimet dhe
Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike.

Comentários e avaliações de Autoshkolla

  • Ainda não há nenhum comentário, seja o primeiro a comentar!