Ma so karaoke VN

Ma so karaoke VN

GRÁTIS

(3 estrelas)

(272)


Baixar para Android Curtir

10.000 - 50.000 downloads

Adicionar este app às suas listas
Ứng dụng mã số karaoke:
- Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích.
- ìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 60.000 bài:
+ 5 số Arirang cập nhật tới Vol 55 gồm nhiều bài hot
+ 6 số California tới vol 18
+ Musicore tới vol 84
- Có chức năng sao lưu lên máy chủ và tải từ máy chủ về giúp bạn đồng bộ danh sách yêu thích ở tất cả các điện thoại
-Tự động cập nhật mã số karaoke khi có vol mới

O que mudou recentemente nesta versão

Cập nhật Arirang Vol 55 và Vol55 remix gồm 292 bài


Comentários e avaliações de Ma so karaoke VN
  • (46 estrelas)

    por Lais Ferreira em 30/09/2014

    Esse APP é uma bosta