Payardtang บันทึกรายรับรายจ่าย

Payardtang บันทึกรายรับรายจ่าย

GRÁTIS

(4 estrelas)

(34)


Baixar para Android Curtir

1.000 - 5.000 downloads

Adicionar este app às suas listas
Payardtang นอกจากสามารถบันทึก รายรับ-รายจ่าย ได้แล้วยังสามารถ วางแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายได้ อีกทั้งยังสามารถดูรายงานการบันทึก ในรูป แบบต่าง ทั้งรายเดือน รายปี

O que mudou recentemente nesta versão

v.1.1 เวอร์ชั่นแรก
v.1.2 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.3 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.4 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.5 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.6 ปรับ UI
V1.7 ปรับความยืดหยุ่นของหน้าจอ
v.1.8 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.9 แก้ไขข้อบกพร่อง


Comentários e avaliações de Payardtang บันทึกรายรับรายจ่าย

  • Ainda não há nenhum comentário, seja o primeiro a comentar!