Tauri GPWCapturas de tela

Descrição

Najszybsza aplikacja do odbioru notowań instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dostęp do najnowszych danych już kilka sekund po włączeniu aplikacji.
Prezentowane notowania obejmują wszystkie najważniejsze instrumenty giełdowe:
• Indeksy
• Akcje
• NewConnect
• Catalyst
• Kontrakty terminowe
• Opcje
• Obligacje skarbowe
• Certyfikaty Inwestycyjne
• Produkty Strukturyzowane
• Prawa do akcji
• Prawa poboru
• Jednostki Indeksowe
• ETF

Tauri GPW bazuje na systemie zintegrowanym pośrednio z Systemem Dystrybucji Notowań Giełdowych, co jest gwarantem aktualności oraz wiarygodności danych.

Przyjazny i intuicyjny interfejs pozwala na swobodne poruszanie się pomiędzy poszczególnymi elementami, dzięki czemu nie traci się cennego czasu na przeszukiwanie danych.
Mechanizm sortowania pozwala uporządkować listę walorów w zależności od: największych wzrostów, największych spadków, ceny lub alfabetycznie.

Aplikacja umożliwia definiowanie własnego portfela danych, dzięki czemu użytkownik może skupić się wyłącznie na tych informacjach, które go naprawdę interesują.

Avaliação de usuários

de 57 avaliações

"Muito bom"

8.6