Velký anglický slovníkCapturas de tela

Descrição

Akce PRÁZDNINY! Cena tohoto programu byla dočasně snížena. Největší anglicko-český a česko-anglický offline slovník s výslovností namluvenou rodilým mluvčím. Tento anglický slovník má víc jak 900 000 významových dvojic (cca 3,7 mil. slov), což je rozsah několika knižních slovníků. Umožňuje okamžité vyhledávání, doplňování i editaci slovní zásoby. Obsahuje všeobecnou i odbornou slovní zásobu, frazeologii a velké množství slovních spojení. Nová verze umožňuje i výuku uživatelem vybraných slov.
• Odborná slovní zásoba zahrnuje víc jak 20 oborů (automobilový, biologický, chemický, počítačový, elektrotechnický, lékařský, obchodní, právnický, stavařský, vojenský, zemědělský ad.).
• Slovník je maximálně přehledný a srozumitelný.
• Umožňuje obousměrné vyhledávání s diakritikou i bez ní (i s možností automatického otáčení, tj. přepínání mezi češtinou a angličtinou). Výsledky se zobrazují průběžně, již po napsání několika prvních písmen hledaného slova.
• Do slovníku lze nejen přidávat nová slova, ale i editovat stávající slovní zásobu, přidávat poznámky a předsouvat používanější významy.
• Obsahuje historii hledání i možnost ukládání oblíbených slov.
• Slova vložená do "oblíbených" lze ze slovníku vyexportovat (zasláním na e-mail). Doplněná a neznámá slova si tak můžete vytisknout či snadno přenést do jiného programu, jako např. do programu PC Translator či do výukového programu Language Teacher pro Windows.
• Funguje zcela offline, při jeho používání tedy nemusíte být připojeni k internetu.
• Slova, která ve slovníku označíte jako "oblíbená", se můžete učit s využitím pokročilého výukového algoritmu programu Language Teacher.

(c) LangSoft, program cca 900 KB, slovníková databáze a mluvená výslovnost cca 190 MB.

Avaliação de usuários

de 23 avaliações

"Incrível"

9.4